Uusimmat

Valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan kestävästä lomamatkasta

Zakynthos

Valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan matkastaan hieman enemmän, mikäli se edistäisi kestävää matkailua. Matkanjärjestäjä TUI selvitti suomalaisten matkailijoiden suhtautumista kestävään matkailuun.

Kestävä matkailu ei ole vielä kärkisijalla suomalaisten tehdessä lomapäätöksiä, selviää TUIn tuoreesti toteuttamasta verkkokyselystä.

Valtaosalle suomalaisista kestävän matkailun käsite on melko tuttu tai tuttu. Melkein puolet vastanneista pitää kestävää matkailua melko tärkeänä seikkana lomamatkaa suunnitellessa ja kolmannes vähemmän tärkeänä osana lomasuunnittelua.

Kestävän matkailun periaatteiden ja toimenpiteiden noudattamista kuitenkin pidetään olennaisena osana matkanjärjestäjien toimintaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo kuulleensa TUIn kestävän matkailun periaatteista ja toimenpiteistä, ja pitävänsä asiaa tärkeänä.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista olisi valmis maksamaan matkastaan vähän enemmän, mikäli se edistäisi kestävää matkailua. Vastaajien tärkeimmiksi kestävän matkailun edistämisen toimiksi nousivat suorien lomalentojen valitseminen matkustusmuodoksi, lentokenttä- tai muuhun yhteiskuljetukseen osallistuminen ja ympäristösertifioidun hotellin valitseminen.

Tietoa ei ole tarpeeksi saatavilla kestävästä matkailusta

Suomalaiset matkustajat eivät mielestään löydä aiheetsa tarpeeksi tietoa. Vain 38 prosenttia kyselyn vastaajista kokee aiheesta olevan tyydyttävästi tietoa tarjolla. Matkanjärjestäjien koetaan panttaavan tietoa tekemästään vastuullisuustyöstä, erityisesti vastuullisuuteen liittyvistä epäkohdista.

– Ei ole realistista, että ihmiset lopettaisivat matkailun kokonaan. Tärkeää kuitenkin on, että kestävästä matkailusta puhutaan avoimesti läpi matkailualan, TUIn maajohtaja Tiina Sirén sanoo.

Sirénin mielestä matkailualan toimijat voivat yhdessä edistää kestävää matkailua ja tuoda aiheen esille.

TUI toteutti joulukuussa 2016 ja tammikuussa 2017 omilla kanavillaan kaksi verkkokyselyä matkailun trendeistä ja suomalaisten matkailutottumuksista sekä suhtautumisesta kestävään matkailuun. Kestävää matkailua käsittelevään kyselyyn osallistui 4 707 täysi-ikäistä suomalaista ja matkailun trendejä kartoittavaan kyselyyn 11 711 täysi-ikäistä suomalaista.