Uusimmat

Teemamatkat kiinnostavat suomalaisia

Luonto- ja kulttuurimatkat kiinnostavat suomalaisia matkailijoita. Turvallisuutta matkailijoille luovat muun muassa viranomaisten suositukset ja matkajärjestäjä.

Lähes viidesosa suomalaisista kertoo Suomen 100-vuotisjuhlavuodella olevan vaikutusta matkasuunnitelmien tekemiseen. Kiinnostavia kotimaan kohteita ovat erityisesti luontokohteet, kaupungit ja historialliset rakennukset. Tulokset käyvät ilmi Kantar TNS:n Messukeskukselle tekemästä suomalaisten matkailua kartoittaneesta tutkimuksesta.

Joka viides suomalainen kertoo olleensa kulttuuriin tai luontoon keskittyvällä teemamatkalla. Potentiaalia löytyy erityisesti luontomatkoista, sillä kolmasosa suomalaista aikoo suunnata tämän vuoden aikana luontomatkalle. Suosittuja ovat myös terveys- ja hyvinvointimatkat ja aktiivilomat.

– Miehiä teemamatkat kiinnostavat vähemmän. Teemamatkat ovat tätä päivää, ne kasvattavat tasaisesti suosiotaan matkailutapana, toteaa Kantar TNS:n tutkimuspäällikkö Anne Lahtinen.

Suositukset ja matkajärjestäjä luovat turvallisuutta

Suomalaisten mukaan turvallisuutta matkaan tuo huolella valittu kohde, ulkoministeriön matkustussuositukset ja vastuullinen matkajärjestäjä. Neljäsosa suomalaisista ilmoittaa arvioivansa turvallisuutta mediauutisoinnin perusteella.

– Viranomaisten suositukset ovat lisänneet painoarvoaan matkalle lähtemisen turvallisuutta arvioitaessa. Matkajärjestäjän rooli kokonaisuutena on aikaisempaa merkityksellisempää turvallisuuden kannalta, Lahtinen toteaa.

– Naisten arvioissa matkajärjestäjän rooli on tärkeä, miehille ja nuoremmille ikäryhmille turvallisuuden tunnetta tuovat vertaisarvioinnit ja some-kanavien kirjoitukset.

Jakamistalous puhuttaa matkailussa

Jakamistalouden kanavat ja palvelut, esimerkiksi Uber ja AirBnB, ovat vuoden aikana tulleet tunnetummiksi suomalaisille. Joka viides suomalainen matkailija on käyttänyt jotakin jakamistalouden kanavista hankittua palvelua. Suurimmalle osalla sharing economy -kanavat ovat kuitenkin edelleen vieraita.

Palveluja käyttäneistä lähes kolme neljästä on varannut majoituksen ja joka neljäs on hankkinut kuljetuspalveluja. Kotiravintoloissa on ruokaillut tai paikallista henkilöä oppaana on käyttänyt joka viides.

Syitä käyttää jakamistalouden kanavia ovat muun muassa taloudellisuus, paikallisuus ja järkevyys.

– Kohderyhmä vaikuttaa jakamistalouden kanavien käyttömotiiveihin. Vapaa-ajanmatkailijoita motivoivat taloudellisuus, aitous, paikallisuus ja elämyksellisyys. Alle 25-vuotiaille matkailijoille monikulttuurisuus, kestävyys, vastuullisuus ja myös trendikkyys ovat vahvoja käyttömotiiveja, summaa Lahtinen.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Matkamessujen toimeksiannosta. Gallup Forumissa -paneelissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 1081 henkilöä 28.11–4.12.2016 välisenä aikana. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on +-3 prosenttiyksikköä.