Uusimmat

Finnair selvitti: Asiakkaat haluavat pian lentää lomalle

Finnair selvitti asiakkaidensa näkemyksiä lentomatkustamisesta huhti-toukokuussa.

Kyselyyn vastasi yli 3000 asiakasta. Mukana oli sekä paljon matkustavia Finnair Plus -tasoasiakkaita, että vähemmän matkustavia, ja puolet vastanneista odotti jo erityisesti vapaa-ajan matkoja.   

–Arvioimme lentomatkustuksen alkavan elpyä vähitellen heinäkuusta alkaen, ja asiakaskysely tukee tätä arviota – monilla on tuleva matka jo mielessä, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Finnair aloittaa heinäluussa operoinnin useisiin Euroopan ja Aasian kaupunkeihin.

Vapaa-ajan lentomatka mielessä joka toisella kanta-asiakkaalla

Asiakaskyselyn mukaan puolet vastaajista olivat innokkaita matkustamaan lentäen vapaa-ajan matkalle, ja 36 prosenttia suhtautui vapaa-ajan lentomatkustamiseen neutraalisti. Vastaukset olivat lähes samanlaisia sekä paljon että vähemmän matkustavien keskuudessa.

Yhdeksän kymmenestä vastaajista odottaa tekevänsä ainakin yhden lentomatkan seuraavan 12 kuukauden kuluessa.

Matkustusrajoitteet ovat suurin matkustuksen este.

Matkoja suunnitellaan sekä liike- että vapaa-ajan tarpeisiin. Euroopan mainitsee tämän vuoden vapaa-ajan kohteeksi 61 prosenttia vastaajista, ja 45 prosenttia aikoo tehdä työmatkan Eurooppaan.

Etenkin Saksa ja Espanja ovat suosittuja kohteita.

Aasiaan aikoo lähteä vapaa-ajan matkalle yli viidennes vastaajista, ja työmatkaa Aasiaan suunnittelee samoin yli viidesosa vastaajista. Aasian kohteista suosituimmiksi nousivat Kiina, Japani ja Thaimaa.

Kotimaan lento on puolestaan suunnitteilla noin 17 prosentilla vastaajista vapaa-ajan matkaa varten, ja 18 prosenttia suunnittelee kotimaan työmatkaa lentäen.

Käsihygienia ja koneiden siivous tärkeitä asiakkaille

Kyselystä kävi ilmi, että koronapandemia on tuonut uusia kriteereitä lentoyhtiön valintaan. Kolmen tärkeimmän kriteerin joukossa olivat lentoyhtiön kyky varmistaa asiakkaiden hyvinvointi matkan aikana, lentolipun hinta ja aikataulujen sopivuus.

Koneiden siivous ja mahdollisuus huolehtia hyvästä käsihygieniasta mainittiin tärkeimpinä keinoina vähentää huolta matkustamisen turvallisuudesta. Noin 65 prosenttia asiakkaista arvioi kasvosuojien käytön vähentävän heidän terveyshuoliaan joko jonkin verran, paljon tai erittäin paljon.