Uusimmat

Terrorismi suurin suomalaismatkailijoiden huolista matkalla

Suomalaiset ovat matkaillessaan selvästi eniten huolissaan terrorismista, selviää vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Terrorismista on huolissaan suurin osa vastaajista, toiseksi eniten huolestuttaa ympäristön tärveltyminen matkakohteissa. Turisteihin kohdistuva rikollisuus mietityttää kolmannesta kaikista vastaajista.

Noin kolmannes suomalaisista ilmoitti huolekseen matkakohteiden alhaisen hygieniatason, matkailun vaikutukset ilmastonmuutokseen, eläinten kaltoinkohtelun turismin vuoksi, poliittiset selkkaukset ja luonnonkatastrofit.

Joka viides vastaaja on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä ja vain 15 prosenttia turisteihin kohdistuvasta korruptiosta.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia lähes kaikista matkailuun ja matkakohteisiin liittyvistä ilmiöistä. Selvä ero sukupuolten välillä on esimerkiksi seksiturismin aiheuttaman huolen kohdalla – naisista joka neljäs on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä, kun miehistä seksiturismi huolettaa vain noin joka kymmenettä.

Nuorten ja iäkkäämpien huolissa eroavaisuuksia

Terrorismi on selvästi suomalaisten suurin huolenaihe kaikissa ikäryhmissä. Yli 50-vuotiaat vastaajat ovat kuitenkin jonkin verran nuorempia ikäryhmiä useammin huolissaan terrorismista.

Yli 50-vuotiaissa vastaajissa korostuu myös huoli rikollisuudesta, josta nuoremmat eli alle 40-vuotiaat vastaajat eivät ole niin huolissaan. 18–29-vuotiaita vastaajia huolettavat muita ikäryhmiä useammin puolestaan kohteiden alhainen hygieniataso ja eläinten kaltoin kohtelu.

Vastaajista, jotka kertoivat olevansa ainakin jostakin matkustamiseen liittyvästä ilmiöstä huolissaan, 70 prosenttia kertoo huolten vaikuttaneen matkakohteen valintaan. 19 prosenttia ei koe huolien vaikuttavan kohdevalintaan. 11 prosenttia ei osaa sanoa.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2019 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.