Uusimmat

Suomeen saapuvien matkustajalentojen keskeytys laajenee koskemaan Ison-Britannian lisäksi Irlantia ja Etelä-Afrikkaa

Matkustajaliikenne Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta keskeytetään 11.1.2021 – 18.1.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös ei koske ylilentoja, teknisiä välilaskuja, siirtolentoja omalla miehistöllä, valtionilmailua, sairaankuljetuslentoja, eikä myöskään rahtilentoja.

Euroopan tautien valvonnan ja ehkäisyn keskus ECDC on todennut 29.12.2020 julkaisemassa riskinarviossa, että Iso-Britanniassa havaittu uusi Covid-19 -muunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit ja vaikka tapauskuolleisuus eivät vaikuta lisääntyneeltä, voi uusi virusmuunnos yleistyessään aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja lisääntyneen tapausmäärän johdosta vakavasti vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn.

ECDC suosittaa, että EU –maat ottavat nopeasti käyttöön toimenpiteitä, joilla uusi virusmuunnos kyetään tunnistamaan ja tartuntaketjut katkaisemaan ennen niiden leviämistä laajemmin. Koska valtaosa tapauksista liittyy tällä hetkellä matkustamiseen, tulisi matkustusta Iso-Britanniaan ja mahdollisesti jatkossa muillekin alueille, joissa virusmuunnos leviää väestössä rajoittaa ja kiinnittää erityistä huomiota rajojen terveysturvallisuuteen.

Myös Etelä-Afrikasta saapuneella matkustajalla on todettu hieman erityyppinen virusmuunnos, joka sekin voi levitä aiempaa nopeammin. Vastaavia matkustukseen liittyviä tautitapauksia on todettu useissa eri maissa. Useat maat ovat rajoittaneet matkustusta ja matkustajalentoliikennettä maihin, joissa virusmuunnoksia on esiintynyt laajasti.

THL katsoo, että Iso-Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja nyt myös Irlannista saapuvat matkustajat muodostavat merkittävän riskitekijän sille, että uudet Covid-19 virusmuunnokset leviävät Suomeen.

Tämän johdosta THL katsoo, että on välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista jatkaa matkustuslentoliikenteen keskeytystä Iso-Britanniasta vähintään viikon ajan 11.1.2021 alkaen sekä asettaa vastaava rajoitus myös Etelä-Afrikasta ja Irlannista Suomeen suuntautuvalle matkustuslentoliikenteelle.