Uusimmat

Kestävää matkailua Egyptissä: Tutankhamonin hautajäljennös valmistui Luxoriin

Luxoriin on valmistunut täydellinen hautajäljennös Tutankhamonin haudasta.

Hautajäljennös on tarkin suuren kokoluokan jäljennös kautta aikojen ja se on asennettu maanalaiseen rakennukseen Kuninkaiden laakson portille Luxoriin. Se on merkittävä askel kohti vastuullista kulttuuriperinnön säilyttämistä Egyptissä ja osoitus siitä, miten huipputeknologiaa hyväksikäytetään kestävän matkailun edistämisessä.

Hautajäljennös on osa aloitetta, jonka tavoitteena on pelastaa konservointitöiden takia suljettuja tai sulkemista odottavia Theban nekropolin hautoja. Tavoitteena on, että muinaiset aarteet voidaan säilyttää myös tulevien sukupolvien nähtäviksi.

Tutankhamonin hauta oli piilossa yli 3 000 vuotta ennen kuin se löydettiin vuonna 1922, minkä jälkeen hauta oli suosittu vierailukohde. Tämä jätti nopeasti jälkensä ja rapistutti hautaa, jota ei oltu alun perin suunniteltu suuriin päivittäisiin vierailijamääriin. Vuonna 2011 hauta jouduttiin sulkemaan, mutta nyt se on jälleen avattu kunnostettuna yleisölle.

– Egyptin turistiministeriö on erittäin ylpeä siitä, että matkailijoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vierailla sekä alkuperäisellä Tutankhamonin haudalla että pian avattavalla hautajäljennöksellä ja verrata kokemuksia, sanoo Dr Mohamed Atta Elsherbeiny, Egyptin turistiministeriön Pohjoismaiden ja Baltian johtaja.

– Hautajäljennös edistää pyrkimyksiä kohti kestävää matkailua ja lisää tietoisuutta kestävän matkailun vaatimuksista ja haasteista. Kestävän matkailun edistäminen ja nykyteknologian hyödyntäminen kestävän matkailun edistämisessä ovat myönteinen kehityssuunta Egyptin kulttuuriaarteiden suojelussa.

Tutankhamonin hautajäljennös antaa vierailijoille mahdollisuuden ymmärtää haudan historiaa sen löytymisestä lähtien sekä rohkaisee alkuperäisen haudan suojelussa. Hautajäljennös vahvistaa Egyptin antiikkiministeriön asemaa maailman johtavana toimijana korkearesoluutiotallennuksen hyödyntämisessä hautojen kunnon tarkkailussa.

Työ on pitänyt sisällään edistyksellistä 3D-teknologiaa alkuperäisen haudan tallennuksessa ja jäljennöksen luomisessa. Tutankhamonin hautajäljennös on myös ensimmäinen askel suuremmassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda hautajäljennökset Seti I:n ja Nefertarin haudoista. Molemmat haudat ovat tällä hetkellä suljettuja yleisöltä.

Tutankhamonin hautajäljennös on Factum Foundationin lahja Egyptin kansalle. Hautajäljennös on avoinna yleisölle toukokuusta 2014 alkaen.