Uusimmat

Finnair valitsi hollantilaisyhtiön kumppaniksi biopolttoaine- ja CO2-kompensointiprojektiinsa

Finnair tuo alkuvuodesta 2019 asiakkailleen uuden palvelun, jonka avulla lennon hiilidioksidipäästöt voi kompensoida osallistumalla päästövähennysprojektin tai hiilinielujen rahoittamiseen, tai päästöjä voi vähentää tukemalla biopolttoaineella lentämistä.

Yhä useampi lentomatkustaja on kiinnostunut lentomatkansa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Finnair on nyt valinnut hankkeensa ensivaiheen kumppanit. Biopolttoainekumppanina on hollantilainen SkyNRG ja päästövähennyskumppanina on Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nordic Environment Finance Corporation, jonka takana ovat pohjoismaiset valtiot. Itse palvelu esitellään asiakkaille alkuvuodesta, ja se tulee saataville Finnairin nettisivujen kautta.

– Selvitimme asiakkaiden näkemyksiä lentojen päästöjen vähentämisestä kesällä 2018, ja biopolttoaine ja hiilinielut nousivat selviksi suosikeiksi päästöjen vähennyskeinoina, sanoo Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki.

SkyNRG on yksi harvoista lentokäyttöön soveltuvan biopolttoaineen toimittajista maailmassa. SkyNRG:n välittämä biopolttoaine valmistetaan käytetystä keittorasvasta World Energyn jalostamossa Los Angelesissa.

Finnair on mukana Shellin, SkyNRG:n, San Franciscon lentokentän ja lentoyhtiöiden hankkeessa, jolla edistetään biopolttoaineiden käyttöä ja näin tuetaan ilmailualan yhteisiä tavoitteita vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Biopolttoaineella operoitavien Finnairin lentojen määrä riippuu siitä, kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat tukemaan niitä. Biopolttoaineen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä 60-80% verrattuna fossiiliseen lentokerosiiniin, mutta se on toistaiseksi kolmesta viiteen kertaa fossiilista lentokerosiinia kalliimpaa.

– Biopolttoaineiden laajempi käyttö on yksi tärkeä askel kohti tavoitteenamme olevaa hiilineutraalia kasvua, sanoo Kati Ihamäki.

Finnair on valinnut toiseksi alkuvaiheen kumppanikseen NEFCO:n. NEFCO on ympäristö- ja ilmastoprojekteja rahoittava kansainvälinen rahoituslaitos, jonka takana ovat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin valtiot.

Finnairin asiakkaat voivat tammikuusta alkaen kompensoida lentojensa päästöjä NEFCO:n identifioimasta projektista. Ensimmäiseksi projektiksi on valittu energiatehokkaiden, ruuanlaittoon käytettävien liesien tukeminen Mosambikissa. Tehokkaat liedet säästävät puuhiiltä ja alentavat kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla paikallisten metsien käyttöä puuhiilen raaka-aineeksi voidaan vähentää, mikä tukee hiilinielujen säilymistä. Liedet vähentävät myös ilmansaasteita, kun puuhiiltä tarvitaan vähemmän ja se palaa tehokkaammin.

Finnair on sitoutunut ilmailualan yhteisiin tavoitteisiin saavuttaa hiilineutraali kasvu vuoteen 2020 mennessä ja leikata hiilidioksidipäästöt puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Näiden lisäksi Finnair on asettanut omat tavoitteensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Finnair vähentää lentämisen hiilidioksidipäästöjä muun muassa käyttämällä modernia lentokoneteknologiaa, lentämällä mahdollisimman suoria reittejä, optimoimalla lentonopeutta ja -korkeutta sekä vähentämällä koneiden painoa.

Finnair maksaa jo nyt EU:n päästökaupan mukaisia päästömaksuja. Lentoliikenne on lisäksi sitoutunut globaaliin päästöjärjestelmään CORSIA-sopimukseen, jonka velvoitteet alkavat vuonna 2019.