Uusimmat

EU valmistelee koronavirustodistusta matkustamista varten

Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla käyttöön otetaan ns. digitaalinen vihreä todistus helpottamaan ihmisten turvallista matkustamista EU:ssa koronapandemian aikana.

Todistus toimisi todisteena siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen, parantunut covid-19-taudista tai saanut negatiivisen covid-19-testituloksen.

Todistus olisi maksuton ja saatavilla sekä digitaalisena että paperiversiona.

Komission ehdottaman asetuksen mukaan käyttöön otettaisiin kolme erityyppistä koronavirustodistusta: todistus covid-19-rokotteen saamisesta, covid-19-testaustodistus (NAAT/RT-PCR-testi tai pika-antigeenitesti) ja covid-19-taudista parantuneelle henkilölle annettava todistus.

Jos asetus hyväksytään, todistus voi mahdollistaa turvallisen matkustamisen jo tulevana kesänä.

Todistuksissa olisi QR-koodi, joka sisältää olennaiset tiedot, sekä digitaalinen allekirjoitus todistuksen aitouden varmistamiseksi. Komissio aikoo kehittää ohjelmiston, jota viranomaiset voivat käyttää todistusten allekirjoitusten todentamiseen kaikkialla EU:ssa.

Todistukset olisivat saatavilla maksutta todistuksen myöntävän EU-maan virallisilla kielillä sekä englanniksi. Jos EU-maa edellyttää karanteenia tai testausta myös koronatodistuksen haltijoilta, sen olisi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille EU-maille ja perusteltava tämä ratkaisu.

Todistus sisältäisi rajallisen määrän tietoja, kuten nimen, syntymäajan, myöntämispäivän, olennaiset tiedot rokotteesta/ testauksesta/ parantumisesta ja todistuksen yksilöllisen tunnisteen. Nämä tiedot voitaisiin tarkistaa ainoastaan todistuksen aitouden ja voimassaolon todentamiseksi.

Digitaalinen vihreä todistus olisi voimassa kaikissa EU-maissa, ja myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi voisivat ottaa sen käyttöön.

Todistus myönnettäisiin EU:n kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen näiden kansalaisuudesta riippumatta. Lisäksi se myönnettäisiin myös EU:ssa asuville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille ja vierailijoille, joilla on oikeus matkustaa toisiin EU-maihin. Digitaalisen vihreän todistuksen järjestelmä on väliaikainen toimenpide.

Järjestelmä on käytössä, kunnes Maailman terveysjärjestö julistaa covid-19-pandemiaan liittyvän hätätilan päättyneeksi.